top of page

Świat informacji geograficznych (GI) jest obecnie bardzo heterogeniczny. Wymagania użytkowników i systemów, zbyt zróżnicowane, aby mogły być spełnione przez pojedynczy system lub jedną technologię, doprowadziły do ​​całkowitego braku spójności w zakresie standardów interoperacyjności, tworząc barierę w wykorzystaniu pełnego potencjału eksploatacyjnego informacji geograficznych.

Celem ułatwienia wykorzystywanie otwartych danych geoprzestrzennych, powstał projekt europejski, finansowany w ramach Programu Wspomagania Polityki ICT (ICT PSP) w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji współfinansowanego przez Wspólnotę Europejską. Projekt ENERGIC OD wdrożył pięć krajowych węzłów wirtualnych we Francji, Niemczech, we Włoszech, w Polsce i w Hiszpanii, a także na jeden regionalny węzeł dla obszaru Berlina.

 

W trzecim roku projektu wdrożono siódmą instalację w celu utworzenia paneuropejskiego WW działającego jako punkt dostępowy do krajowych węzłów oraz jako składnica paneuropejskich informacji geograficznych. Paneuropejski WW będzie utrzymywany i obsługiwany przez Konsorcjum ENERGIC OD po zakończeniu projektu.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu: 

https://www.energic-od.eu/ 

Information

Information
Geschäftsbedingungen
Kontakt

Europejski Węzeł Wirtualny

Otwarte dane geoprzestrzenne na wyciągnięcie ręki

EN / DE / ES / FR / IT / PL

bottom of page