top of page

Klauzula wykorzystywanie danych

 

Dane dostępne za pośrednictwem paneuropejskiego węzła wirtualnego są dostarczane "w miarę dostępności" i "w ich bieżącym stanie".

 

Nie ma gwarancji, bezpośredniej lub domyślnej, odnośnie do dokładności lub ważności danych, ani też do przydatności danych do konkretnego zastosowania. Ryzyko korzystania z danych ponosi wyłącznie użytkownik.

 

Polityka dostępu do danych

Zgodnie z najlepszą wiedzą administratorów paneuropejskich węzłów wirtualnych, dostarczane dane są danymi otwartymi.

 

Jeśli odwiedzający strony ustalą, że wszelkie dane dostarczane za pośrednictwem paneuropejskiego węzła wirtualnego naruszają prawa i / lub prawomocne interesy jego lub stron trzecich, może zgłosić to administratora WW.

Warunki korzystania

Europejski Węzeł Wirtualny

Otwarte dane geoprzestrzenne na wyciągnięcie ręki

EN / DE / ES / FR / IT / PL

bottom of page