top of page

A6: Ocena zagrożeń naturalnych dla rolnictwa

 

 

 

 

 

English version

Opis

 

Instytut Geodezji i Kartografii (IGiK), polski partner projektu, opracował model prognozowania rentowności plonów, na podstawie danych teledetekcyjnych o suszach, mrozach i wilgotności.

 

Wyniki tego unikalnego podejścia będą przekazywane za pośrednictwem aplikacji, zwanej "Ocena zagrożeń naturalnych dla rolnictwa", która jest w trakcie opracowywania przez Instytut w ramach projektu ENERGIC OD. Głównym celem aplikacji jest dostarczenie informacji o wybranych prognozach zbiorów zarówno do pojedynczych odbiorców jakimi są rolnicy, jak też do szerszego grona użytkowników.

 

Rozwiązania zaprezentowane w przedstawionej aplikacji mogą mieć znaczącą wartość dla rolników zarówno w przewidywaniu ewentualnych szkód w rolnictwie spowodowanych między innymi przez występowanie takich zdarzeń jak susze, powodzie i mrozy oraz przy ocenie zmniejszenia wielkości upraw lub także w celu zapobiegania ewentualnym stratom.

 

IGiK do opracowania aplikacji wykorzysta oryginalny model predykcji plonów na podstawie 18-letnich obserwacji satelitarnych AVHRR. Opracowane w ten sposób dane zostaną przedstawione w sposób tabelaryczny oraz przy pomocy map, które będą generowane co 10 dni.

 

Aplikacja "Ocena zagrożeń naturalnych dla rolnictwa" dostępna jest pod adresem

http://www.energicod-agri.igik.edu.pl/iGiKApp/.

This topic is available on the EOD Forum. Please feel free to use this Forum, you can comment, ask questions, etc. Our specialists responsible for the App will join in the discussion.

Użytkownicy

 

Rolnicy

 

Dziedzina

 

Rolnictwo, ocena zagrożeń

 

Partner

 

Institute of Geodesy and Cartography (IGIK), Poland

bottom of page